Alumni List

Alumni

2018

 • Tomu Tominaga (Ph.D)
 • Takafumi Komori (ME)
 • Yusuke Oishi (ME)

2017

 • Ikuto Akayama (ME)

2016

 • Yoshifumi Omori (ME)
 • Kyosuke Maeda (ME)
 • Shogoro Yoshida (ME)

2015

 • Kentaro Adachi (ME)
 • Ryo Ando (ME)

2014

 • Koichi Iguchi (ME)
 • Akihiro Nishimura (ME)
 • Takuya Hayakawa (ME)

2013

 • Hidenari Iwai (ME)
 • Toshiya Kuramochi (ME)

2012

 • Shintaro Nomura (ME)
 • Keisuke Horie (ME)

2011

 • Kazunori Okubo (ME)
 • Yuya Tanaka (ME)
 • Patrick Chan (ME)

2010

 • Kaori Ikeda (ME)
 • Naoki Okada (ME)

2009

 • Yuki Kai (ME)
 • Tsutomu Yamanaka (ME)

2008

 • Bui Quang Hung (Ph.D)
 • Fumitaka Nakane (ME)
 • Nobuko Nakamura (ME)
 • Tomoyuki Matsutsuji (ME)

2007

 • Takuya Shimizu (ME)
 • Kyohei Tanikawa (ME)

2006

 • Masanori Otsubo (ME)
 • Kacuki Takegawa (ME)

2005

 • Yukitaka Kusumura (Ph.D)
 • Yiqun Wang (Ph.D)

2004

 • Hanako Ohno (ME)
 • Hiromasa Fujimori (ME)

2003

 • Kazuhiro Iwahama (ME)
 • Toshihiro Takenaka (ME)
 • Yu nakajima (BE)
 • Toshihiro Mitsuyoshi (BE)

2001

 • Koki Mimami (BE)