Jotaro, Yuki, Akane, Ria, Mika and Ao received the Presentation Award in KG Ideathon (2020.9.10)

Jotaro, Yuki, Akane, Ria, Mika and Ao received the Presentation Award in KG Ideathon (2020.9.10)

KG Ideathon has been held by KG Research Center for Social Informatics. Among 135 entries, 40 finalists have presented their research work in the final presentation. Among 40 presenters, our team of Jotaro Inukai, Yuki Minamitani, Akane Furokawa, and our team of Ria Shobo, Mika Ogata and Ao Hori received both the Presentation Award and Corporate Award (Live Park and Hakuhodo DY).

KG Ideathon2020 white_space KG Ideathon2020